Psykiske Lidelser I Norge Statistikk

Psykisk helse - Statistikk for Nordland fylkeskommune. Mange med psykiske lidelser. Meld. St. 19 (2014-2015) - regjeringen.no. PDF) Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. 55 000 nordmenn sliter etter traumatiske opplevelser. Psykiske Lidelser I Norge Statistikk archive. Mer sykefravær på grunn av psykiske lidelser - Innenriks. Mer sykefravær på grunn av psykiske lidelser - Innenriks. Psykiske lidelser er den mest brukte diagnosen - SSB. Barn og unge: livskvalitet og psykiske lidelser - FHI. Sammendrag av epidemiologiske rapporter om utbrudd av ILA i Norge 2003